Historia

Mynämäen turvana vuodesta 1933

Kevään juhlan aattona, helluntaiaattona 1933 kohtasi Mynämäen keskustaa suuronnettomuus, kun Ahdin saunarakennuksesta, vanhan sillan pielestä, pääsi tuli leviämään kovan tuulen vaikutuksesta ympäristöönsä, sekä myös joen yli tuhoten suurimman osan senaikaisen kirkonkylän rakennuksista. Tursunperään päin mentäessä ainoastaan nykyinen Kiusalan rakennus säästyi punakukolta.

Nämä tapahtumat vauhdittivat entisestään keskustelua siitä, että olisi järjestettävä tehokas ja toimintakykyinen suojeluelin joka kykenisi suojelemaan asukkaita tulen vaaroilta. Tällainen elin olisi palokunta, joka tulisi perustaa paikkakunnalle.

Keskustelua oli käyty jo kymmenisen vuotta aiemmin, mutta silloin ajatus ei saanut tuulta purjeisiin.

Palokunnan perustava kokous kutsuttiin koolle Mynämäen ja Karjalan kuntain paloapuyhdistyksen toimesta 17.6.1933 jossa kokouksessa palokunta eli Mynämäen Vapaaehtoinen Palokunta ry perustettiin.

Toiminta lähti vilkkaasti käyntiin, olihan perustavassa kokouksessa ollut lähes 80 henkilöä..

Avustusta toiminnan aloittamiseen varuste- ja kalustohankintoihin myönsi paloapuyhdistys lahjoittamalla senaikaista rahaa 5000 mk

Palokuntaan perustettiiin myös naistoimikunta sekä poikaosasto. Palokunnalla oli myös v1951 perustettu torvisoittokunta jonka toiminta hiipui -70 luvulla soittoharrastuksen ja soittajien puutteen vuoksi.

Ensimmäisen toimitilan VPK sai lahjoituksena kunnalta kun se luovutti vanhan kunnantuvan paloasemarakennukseksi vuonna 1936. Nykyiseen paloasemarakennukseen muutettiin v 1968.

Palokunnan ruiskut olivat aluksi 6:n ja 12:n miehen käsivoimaruiskuja.
Ensimmäinen “JEHU” -merkkinen moottoriruisku palokunnalle hankittiin vuonna 1934.

Käsivoimaruiskuja on nähtävillä paloaseman aulatiloissa.

Ruiskun kuljettaminen palopaikalle oli palokunnan toimesta hankala asia, koska palokunnalla ei ollut ajoneuvoa ruiskun kuljettamiseen ja niinpä palokunta oli päättänyt maksaa 25 mk:n palkinnon sille kuorma-autoilijalle joka ensiksi ehtisi ruiskuhuoneelle ruiskua kuljettamaan, lisäksi maksettiin kuljetuksesta juoksukilometrin mukaan korvausta. Mainittakoon että edellä mainittuja korvauksia ei yksikään autoilija ole ikinänsä perinyt, joten näinkin on uhrauduttu hyvän asian puolesta.

Mynämäen VPK:n ensimmäinen ajoneuvo

Mynämäen VPK:n ensimmäinen ajoneuvo

 

Ensimmäisen auton on palokunta hankkinut 1935. Auto oli Chervolet-merkkinen avolavakuorma-auto joka Mynämäen mieskotiteollisuuskoulussa korjautettiin ja muutettiin paloautoksi.

Auto on edelleen VPK:n omistuksessa ja museorekisteröitynä.

 

Ensimmäinen varsinainen sammutusauto Ford Thames, jossa oli myös pieni vesisäiliö hankittiin vuonna 1951. Auto oli käytössä vielä 1970-luvulla toisena sammutusautona vuonna 1967 hankitun FORD 600:n rinnalla.

Nykyaikaisen, tehdasvalmisteisen SISU -merkkisen sammutusauton palokunta hankki vuonna 1978

Palokuntamme lippu vuodelta 1953

Vaikeinta ja raskainta aikaa palokunnan toiminnassa on ollut sota-aika jolloin sammutustoiminta oli suoritettava äärimäisissä olosuhteissa, niukoilla varusteilla ja henkilöstöllä.

Lisäksi muistotaulu paloasemamme seinällä muistuttaa Meitä nykypolven palokuntalaisia heistä kuudesta nuoresta aktiivisesta palokuntalaisesta, jotka antoivat nuoren elämänsä isänmaan puolesta.

Oman VPK:n lipunnaulaus on tapahtunut palokunnan täyttäessä 20 vuotta.
Lipun on suunnitellut taiteilija Yrjö Lalla.