Pelastustoiminta

Pelastustoiminta

Mynämäen VPK:lla on voimassa oleva sammutussopimus Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa. Siksi nykyään puhutaankin vapaapalokunnan ohella myös sopimuspalokunnasta. Sopimuksessaan Mynämäen VPK ry ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitos ovat sopineet Mynämäen VPK:n hoitavan palo- ja pelastustoiminnan Mynämäen keskustataajaman ja sen lähialueilla, sekä avustavan lähipalokuntia omissa tehtävissään.

Näitä palo- ja pelastustehtäviä, joita me palokuntalaiset kutsumme “keikoiksi”, hoitaa hälytysosasto. Vuosittain hälytysosastomme hoitaa n. 100 hälytystehtävää. Palokuntaamme työllistävät enimmäkseen liikenneonnettomuudet ja erilaiset tulipalot. Myös esimerkiksi eläinten pelastustehtävät ja myrskytuhojen hoitaminen kuuluvat palokuntamme arkeen.

Kuva tieliikennepelastus -näytöksestä. Yksityisyyden suojan takia emme julkaise kuvia oikeista onnettomuustilanteista.

Kuva tieliikennepelastus -näytöksestä. Yksityisyyden suojan takia emme julkaise kuvia oikeista onnettomuustilanteista.

Miten pelastustoimintaan pääsee mukaan?

Hälytystehtävien suorittamiseen vaaditaan vähintään perehdytys ja sammutustyökurssin suorittaminen. Uusien henkilöiden perehdytys tapahtuu pääasiassa oman palokunnan viikkoharjoituksissa. Sammutustyökurssin järjestävät yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueyksiköt sekä alueelliset pelastusliitot. Sammutustyökurssin kesto on 60 h ja sen parissa kuluu muutama arki-ilta ja pari viikonloppua. Hyväksytysti kurssin suoritettuaan henkilö voidaan nimetä hälytysosastoon ja ottaa mukaan hälytystehtäviä suorittamaan.

Palokunnan hälytyksien perustehtävissä pärjää terve ihminen, joka on varustettu sillä kuuluisalla maalaisjärjellä. Vaativammat fyysiset tehtävät, kuten savusukellus, vaativat pelastuslaitoksen kuntotestin läpäisyn hyväksytysti.

Myös vapaapalokuntalaisen uralla on mahdollisuus edetä; perehdytyksen ja sammutustyökurssin suoritettuaan on mahdollista suorittaa lukuisia lisäkursseja, joiden avulla voi edetä esimerkiksi savusukeltajaksi tai yksikönjohtajaksi. Seuraavassa on lueteltu kursseja, joita voi suorittaa:

 • Perehdytys
 • Sammutustyökurssi
 • Savusukelluskurssi
 • Pelastustyökurssi
 • Palokuntien ensiapukurssi
 • Ensivastekurssi
 • Pelastusauton kuljettajakurssi
 • Pintapelastuskurssi
 • Vaarallisten aineiden kurssi / Öljyvahingontorjunta
 • Yksikönjohtajakurssit 1 ja 2
 • Sopimuspalokunnan päällikkökurssi